Osallistavat menetelmät

Osallistavien menetelmien avulla ryhmä tai tiimi oppii tuntemaan toisensa paremmin, löytämään sisäiset vahvuutensa ja toimimaan paremmin yhteistyössä. Erilaisia toteutusmahdollisuuksia yksilöllisiin tilanteisiin:

  • Ohjatut vuorovaikutusharjoitukset
  • Dialogi näkyväksi –ohjaus
  • Työroolit toimiviksi –persoonallisuustestaukseen perustuva workshop
  • Tavoitteiden visualisointi

Ryhmäyttävät tilaisuudet: kaipaako tiimisi uudenlaista kokemusta yhdessä tekemisestä? Miksi ette kokeilisi osallistavia menetelmiä, joissa ongelmat ulkoistetaan tiimin rajojen ulkopuolelle ja nostetaan esiin vahvuuksia, jotka ovat kenties jääneet tottumusten keskellä huomaamatta?

Ota yhteyttä: info@motiveosk.fi