Uncategorized

Mielenterveyden ensiapu 2: Haavoittuva mieli – tunnista ja tue

Läheisen tuella on suuri merkitys mielenterveyden järkkyessä.

Anu kirjoitti jokin aika sitten Mielenterveyden ensiapu 1- kurssista ja nyt onkin minun vuoroni kertoa Mielenterveyden ensiapu 2- kurssista. Mielenterveyden ensiapu®2 (Mental Health First Aid) on alun perin lähtöisin Australiasta, ja Suomeen se on tullut alunperin Pohjanmaa-hankkeen kautta vuonna 2006.

Päädyin lähtemään mielenterveyden ensiapu-kursseille syventääkseni osaamistani mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Mielenterveys on kuitenkin läsnä koko ajan meidän jokaisen elämässä. Koen sen aiheena sellaiseksi, että siinä voi aina oppia uutta ja päivittää osaamistaan. Kansalaisten mielenterveysosaamisen vahvistaminen on myös yksi hallituksen kärkihankkeista. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on saada 50 000 ihmistä käymään Mielenterveyden ensiapu-koulutus!

Siinä missä MTEA®1 – kurssin painopiste on enemmänkin voimavaroissa ja hyvinvoinnissa, MTEA®2 – kurssi sukeltaa syvempiin vesiin. Kurssilla saa ajankohtaista tietoa muun muassa mielenterveyden häiriöistä kuten masennuksesta, ahdistuksesta sekä psykoosista. Lisäksi käydään läpi Mielenterveyden ensiavun askeleet ja niiden soveltamista arjessa. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen ihmisellä olisi valmius arvioida omien voimavarojensa riittävyyttä, ja hän osaisi ja uskaltaisi tarjota apua mutta pystyisi myös arvioimaan sen, milloin tarvitaan ammattilaisen apua. Läheisten tuki on erittäin tärkeä mielenterveyden järkkyessä, mutta on myös tärkeää pitää huoli omasta jaksamisestaan!

MTEA®2 – kurssi on tarkoitettu kaikille, vaikka aihepiiriltä mennäänkin MTEA®1 – kurssia syvemmälle. Kurssi onkin verrattain suosittua sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa. Itse koin erittäin antoisana, että kurssilla oli hyvin erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä. Se toi keskusteluihin lisää näkökulmia ja antoi uusia ajatuksia puolin ja toisin. Erityisen kiinnostavaa oli kuulla kurssilla mukana olleita kokemusasiantuntijoina toimivia henkilöitä.

Kurssilla teimme jonkin verran erilaisia harjoitteita. Teimme muun muassa draaman keinoin harjoituksen siitä, millaista ehkä saattaisi olla kuulla ääniä. Jakaannuimme kolmen hengen ryhmiin, joista yksi aina toimi ”äänenä”. Kaksi muuta ryhmäläistä yritti keskustella ”niitä näitä” ja kolmas kuiskutti toisen keskustelijan korvaan koko ajan jotain. Omaa keskustelua parin kanssa piti pyrkiä jatkamaan normaalisti. Eihän se tietenkään ole sama asia kuin, että oikeasti kuulisi ääniä. Mutta harjoitus antoi ehkä edes pikkiriikkisen kokemuksen siitä millaista se voisi olla. On helpompi yrittää ymmärtää, kun on edes jonkinasteinen kokemus itsellään, vaikka se olisikin draaman keinoin hankittu.

Kurssin käytyään voi suorittaa MTEA®2 – kurssin ohjaajakoulutuksen. Koulutukset ovat Suomen mielenterveysseuran järjestämiä ja osallistujille ilmaisia. Ohjaajakoulutuksen jälkeen voi toimia kouluttajana kursseilla. Kenties itsekin suoritan koulutuksen tulevaisuudessa, koen kuitenkin tämän MTEA®2 – kurssin olevan aiheiltaan sellainen, että kurssin ohjaajalla on hyvä olla työkokemusta jonkin verran. Se tekee kurssista antoisamman, kun ohjaaja pystyy kertomaan vähän syvemmin ja vastaamaan kurssilaisten kysymyksiin muunkin kuin lukemansa perusteella.

Mielenterveyden ensiapu-kursseja järjestetään ympäri Suomen. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran sivuilta, linkki: http://www.mielenterveysseura.fi/fi/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *