Kävelyanalyysi koulutus 20.10.18

Kiitos kaikille kurssilla mukana olleille!

Askel kävelyanalyysiin 
Fysioterapian ydin on kliininen tutkiminen. Kävely on yksi tärkeimmistä itsenäiseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun vaikuttavista toiminnoista. Moni vaiva liittyy toimintaan, jolloin pelkkä paikallaan oleva kuva tai testaaminen staattisesta lähtöasennosta ei kerro koko totuutta tilanteesta. 
 

Koulutuksessa pyrittiin löytämään ja tunnistamaan normaaliin kävelyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten liialliset kuormitukset, lihasepätasapaino tai liikkeen hallinnan ongelmat. Kurssilla opeteltiin hyödyntämään fysioterapeuttista tutkimista ongelmien hahmottamisessa. Tutustuimme myös erikoistesteihin, joilla kävelyvaikeuksien alkuperään päästään kiinni. 

Tarkalla tutkimisella on mahdollista päästä lähes jokaisen liikehäiriön ja kivun alkulähteille. Tulosten perusteella voidaan laatia harjoitusohjelma, jossa motorisen oppimisen periaatteita soveltamalla saadaan aikaan pitkäaikaisia tuloksia. 

Kouluttajina tule-fysioterapian asiantuntijat Riku Uusi-Jaakkola ja Mikko Kesäniemi (Fysiolakeus oy), joilla on yli kymmenen vuoden kokemus käytännön hoitotyöstä.